Andrzej Dziuba prezydent Tychów / fot. Tychy24.net

Spalarnia odpadów w Tychach coraz bliżej. Miasto wydało decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, to oznacza, zielone światło ze strony Urzędu Miasta Tychy. Przeciwko tej inwestycji głośno protestowali mieszkańcy m.in. Wilkowyj, którzy grozili nawet w magistracie wywiezieniem prezydentowi Tychów, Andrzejowi Dziubie – na taczce. „Nie dla spalarni, nie dla układów” – krzyczeli mieszkańcy w urzędzie. Zainteresowani sprawą już zapowiadają zaskarżenie decyzji miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Formalnie mowa o Zakładzie Odzysku Energii (ZOE), który mieszkańcy nazywają wprost – spalarnią śmieci, czyli powstałego z odpadów RDF-u. W decyzji mowa o „instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne” w ilośc przeszło 27 tys. ton rocznie. Inwestycja ma być realizowana przez prywatną spółkę Instalmedia (kiedyś spółka córka tyskiego PEC-u).

Reklama

Mieszkańcy mają obawy

Co budzi wątpliwości części mieszkańców, to nie tylko zanieczyszczenia, które ma emitować spalarnia, ale także sam fakt, że nowa inwestycja ma działać w oparciu o spółki miejskiej. Master – Opady i Energia będzie dostarczać RDF (paliwo do ZOE) za spalanie których ma płacić Instalmedii. Natomiast wyprodukowane ciepło będzie sprzedawane przez Instalmedię do tyskiego PEC-u (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej). Wtłoczona w system miejskich odpadów i ciepła zostanie prywatna firma. 

W decyzji miasta czytamy, że „ZOE będzie miało wielokrotnie niższą emisję w porównaniu do emisji z domów jednorodzinnych” – chodzi o rejon dzielnicy Wilkowyje. Przekonuje natomiast, że na podstawie badań prowadzonych w innych spalarniach: „emisja dioksyn i furanów jest zazwyczaj na poziomie ok. 10% wartości dopuszczalnych” W dokumencie czytamy też, że spalarnie to są: „instalacje bezpieczne, niskoemisyjne i nie wpływające na pogorszenie stanu jakości powietrza”. 

Stanowisko miasta

Miasto Tychy wydało oświadczenie w sprawie spalarni:

Urząd Miasta Tychy 28 lipca 2022 roku wydał pozytywną decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Odzysku Energii pn. :„Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania RDF/pre-RDF, w tym odpadów biodegradowalnych, z Odzyskiem Energii Odnawialnej”, zlokalizowanego przy ul. Dojazdowej 10.

Wniosek w tej sprawie złożyła spółka Instalmedia sp. z o.o. 30 grudnia 2020 r. do Prezydenta Miasta Tychy.

Urzędnicy bardzo wnikliwie przeanalizowali złożony wniosek i nie znaleziono podstaw prawnych do wydania decyzji odmownej. Inwestor spełnił wszystkie określone przepisami wymogi, przestawił spójne i rzeczowe wyjaśnienia. Wniosek został także pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach oraz uzyskał pozytywne uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Przeanalizowano także wszystkie złożone w terminie pisma oraz zawarte w nich uwagi  i wnioski mieszkańców miasta. Urzędnicy odpowiedzieli na wszystkie 1400 zarzutów. Pisma i petycje mieszkańców są istotnym elementem postępowania, ale nie mogą stanowić jedynej przyczyny wydania odmownej decyzji środowiskowej.

W uzasadnieniu decyzji wskazano również, że przy spełnieniu warunków jasno określonych w decyzji środowiskowej przyjęte rozwiązania technologiczne nie wpłyną   negatywnie na środowisko oraz zdrowie i życie lokalnej społeczności.

Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców dzielnicy Wilkowyje inwestor m.in. zobowiązał się do realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem najważniejszych wytycznych zawartych w Konkluzjach BAT (w tym tych związanych m.in. z ogólną efektywnością środowiskową).

Decyzja prezydenta o środowiskowych uwarunkowaniach nie kończy procedury prawnej. Przysługuje od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. 

Reklama