Patrole rowerowe / fot. Straż Miejska Tychy

Strażnicy miejscy patrolują Tychy na rowerach. Gdzie będą przede wszystkim zadysponowane rowerowe patrole?

„Na rowerze po prostu łatwiej i szybciej niż piechotą strażnik przemieszcza się po mieście. Trzeba pamiętać o wielu oczywistych korzyściach. Są bezpieczniejsze, cichsze i lepsze dla środowiska. Dlatego też nasze patrole rowerowe można spotkać na Sublach , Paprocanach i innych terenach zielonych gdzie wykonywanie stałych zadań w patrolu zmotoryzowanym byłoby co najmniej utrudnione” – wyjaśnia Marcin Paździorek ze Straży Miejskiej w Tychach. 

Rowerowe patrole mają też inny aspekt. Pozwalają lepiej rozpoznać miejsca, które wymagają interwencji przeróżnych miejskich służb i jednostek.

Reklama

„W czasie codziennych patroli strażnicy kontrolują ścieżki rowerowe z perspektywy rowerzysty. Wskazują zarządcom terenów miejsca, w których należy uzupełnić oznakowanie, naprawić nawierzchnię czy usunąć zarastającą drogę zieleń” – dodaje Paździorek. 

Reklama