Andrzej Dziuba prezydenta Tychów i Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego / fot. Tychy24.net

Prezydent Tychów otrzymał z rąk marszałka Jakuba Chełstowskiego dodatkowe dofinansowanie na wyminę oświetlenia w mieście. Koszt inwestycji to 14,7 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to 11,5 mln zł. To o około 5 mln zł więcej niż pierwotnie zakładała kwota dofinansowania.

Tychy to jedno z niewielu miast, które jest właścicielem oświetlenia ulicznego. Tym samym może w nie inwestować i je modernizować.

„Pamiętam jak Pan prezydent starał się o przejęcie tych wszystkich instalacji ze strony Tauronu i to była z tego co pamiętam, droga przez mękę. Żeby to wszystko zinwentaryzować, żeby to policzyć” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski. „Z uwagi na rozstrzygnięcia konkursowe i de facto kurs euro, udało się nam wygenerować w Programie Operacyjnym dodatkowe środki finansowe i tutaj miasto Tychy właśnie z tych pieniędzy korzysta” – dodał.

Reklama

Prezydent Tychów mówił o oszczędnościach jakie przyniesie realizacja całej inwestycji, czyli wszystkich 4 etapów. Te mają być gotowe w listopadzie. „Rocznie płacimy za oświetlenie około 3 mln zł, a oszczędności są na poziomie milion trzysta, milion czterysta” – powiedział Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. Marszałek Chełstowski natomiast podkreślił walor ekologiczny inwestycji i obniżenie emisji CO2 o 569 ton rocznie.

Oświetlenie, o którym obecnie mowa zostanie wymienione w dwóch obszarach na terenie Tychów – chodzi o obszar 1 i obszar 3.

Obszar pierwszy obejmuje ulice: Sikorskiego, Strzelecką, Armii Krajowej, Beskidzką, Oświęcimską, Wyszyńskiego, al. Niepodległości, Modrzewskiego, Poziomkową, Jordana, Rondo Strefowe, Fabryczną, Przemysłową, Metalową, osiedla Zuzanna i Weronika oraz dzielnice Paprocany i Cielmice.

Obszar trzeci obejmuje ulice: Krzyżowskich, Husarii Polskiej, Owczarską, Harcerską, Jaśkowicką, Legionów Polskich, Żwakowską, Stoczniowców 70, Begonii, Radziejowskiego oraz osiedla: Honorata, Łucja, Karolina, Regina, Lucyna.

„Obydwa obszary są niedostatecznie oświetlone, ze względu na znaczne zużycie techniczne infrastruktury oraz rozmieszczenie opraw oświetleniowych” – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Zakres inwestycji zakłada wymianę istniejących opraw na nowe, energooszczędne typu LED, wymianę zdecydowanej większości słupów oświetleniowych, ułożenie kablowej linii oświetlenia ulicznego wykorzystywanej do systemu sterowania oraz zabudowę nowych szaf oświetleniowych. W obszarze 1 zamontowanych zostanie 1139 opraw (1090 wymienianych + 49 dodatkowych); w obszarze 3 zamontowane zostaną 1124 oprawy (1088 wymienianych + 36 dodatkowych).

 

Reklama