Tychy mają oficera pieszego. Zajmie się rozwojem przestrzeni publicznej dla pieszych. Prezydent Tychów powołał na to stanowisko Michała Lorbieckiego, dotychczas urzędnika w jednym z wydziałów tyskiego magistratu.

„Pełnomocnik ds. koordynowania i rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego w Mieście Tychy” to nowe stanowisko w strukturach miasta Tychy – pełnione będzie przez urzędnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Michała Lorbeckiego.

Michał Lorbiecki / fot. UM Tychy

Do zadań pełnomocnika będzie należało m.in. opiniowanie rozwiązań projektowych (ocena dokumentacji projektowej mającej wpływ na funkcjonowanie i rozwój ruchu pieszego oraz przestrzeni publicznych, uczestnictwo w radach technicznych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne dla zadań związanych z infrastrukturą ruchu pieszego, opiniowanie projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz zbieranie i promowanie dobrych praktyk i rozwiązań pozytywnie wpływających na rozwój ruchu pieszego).

Reklama

„Uważam, że powinniśmy kształtować przestrzeń miejską przede wszystkim z myślą o ludziach, a nie tylko o samochodach. Jako urbanista i ekonomista świadomie funkcjonujący bez samochodu zwracam uwagę na problemy w przestrzeni miasta, których nie dostrzegamy zza kierownicy samochodu. Chciałbym promować rozwiązania przyjazne dla mieszkańców, którzy poruszają się po mieście na piechotę” – mówi Michał Lorbiecki – Pełnomocnik ds. koordynowania i rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego w Mieście Tychy.

Z pełnomocnikiem ds. pieszych można się kontaktować mailowo: michal.lorbiecki@umtychy.pl.

Michał Lorbiecki będzie współpracował z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, urbanistami, architektami oraz ze środowiskami i liderami społecznymi w zakresie kształtowania miejskich polityk mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój ruchu pieszego oraz przestrzeni publicznych.

Reklama