Kury w towarzystwie koguta / fot. Pixabay.com

Tychy zagrożone ptasią grypą, podobnie okolicznem miasta. Wojewoda wydał rozporządzenie. Czego nie można robić na obszarze objętym możliwym pojawieniem się choroby?

W gospodarstwie w Rudzie Śląskie wykryto wirus ptasiej grypy. Wojewoda wydał rozporządzenie: „w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie miast na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Zabrze oraz powiatów gliwickiego, mikołowskiego oraz rybnickiego”.

Na drogach publicznych ma się pojawić napis informujący o pojawieniu się ptasiej grypy. Zakazuje się też:

Reklama

1) wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków;

2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym;

3) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

§ 6. Na obszarze zamkniętym nakazuje się utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Reklama