Budżet Obywatelski / fot. UM Tychy

Tyszanie mają 239 pomysłów na wydanie 5 mln zł. Teraz miasto sprawdza czy da się je zrealizować. Dokładnie tyle wniosków wpłynęło do Budżetu Obywatelskiego (BO) na 2024 rok. 

„W tym roku mieszkańcy złożyli rekordową liczbę – 239 projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2024, w tym 185 propozycji dotyczy okręgów konsultacyjnych, a 54 propozycje dotyczą całego miasta” – informuje Ewa Grudniok z Urzędu Miasta Tychy. 

W tym roku doszło do zmian w samej procedurze BO. 

Reklama

Projekt dotyczący całego miasta musi zostać poparty przez 40 mieszkańców. Nowością natomiast jest to, że projekt obejmujący okrąg konsultacyjny musi zostać poparty przez 15 mieszkańców, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca jego realizacji.

Zmiany dotyczą również sposobu głosowania na projekty. 

„W tegorocznym głosowaniu każdy mieszkaniec może oddać swoje głosy na dwa projekty obejmujące całość miasta oraz na dwa projekty dotyczące okręgów konsultacyjnych. Do realizacji zostaną wybrane projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, nie mniej niż: 80 głosów ważnych w przypadku projektów obejmujących całość miasta lub 30 głosów ważnych w przypadku projektów obejmujących dany okręg konsultacyjny” – informuje miasto. 

Ponadto w nowym Zarządzeniu znajduje się zaktualizowany wykaz ulic i kwot dla każdego okręgu. Wszystkie informacje na temat Budżetu Obywatelskiego dostępne są na stronie   razemtychy.pl

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.:

  • Zgłaszanie projektów: od 1 do 23 lutego 2023 r.
  • Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów: od 24 lutego do 5 maja 2023 r.
  • Spotkania z mieszkańcami: od 8 maja do 22 czerwca 2023 r.
  • Promocja projektów przez mieszkańców: od 17 lipca do 18 września 2023 r.
  • Głosowanie na projekty: od 8 do 18 września 2023 r.
  • Ogłoszenie wyników głosowania: do 6 października 2023 r.
Reklama