Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

W przyszłym roku Tychy będą miały 130 mln zł deficytu. Miasto pokryje go głownie kredytami. Budżet na 2023 rok zostanie przyjęty przez tyskich radnych na najbliższej sesji, zajrzeliśmy do projektu. 

Dochody miasta to ponad 819 mln zł. Wydatki to przeszło 950 mln zł. Ponad 130 mln zł to deficyt budżetu na 2023 rok. Jak miasto zamierza go sfinansować? Głownie kredytami. Kredyt z Europejskiego Banko Inwestycyjnego to 71 mln zł, kolejne 50 mln zł to kredyt, który miasto zaciągnie w 2023 roku. Resztę pokryją wolne środka i nadwyżka na tzw, rachunku bieżącym miasta. 

Ponad 20 mln zł miasto wyda na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Reklama

„Planowane na 2023 rok koszty obsługi długu od pożyczek i kredytu wynoszą 11.755.000,-zł. Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2023 roku wynosi 227.863.126,-zł, wobec 126.889.758,-zł na 31.12.2022” – czytamy w dokumencie. 

O szczegółowych wydatkach miasta w 2023 roku będziemy jeszcze pisać. 

Reklama