Urząd Pracy w Tychach / fot. UM Tychy

W Tychach dadzą 30 tys. zł na otwarcie firmy, tyle samo na zatrudnienie pracownika lub m.in. wyposażenie miejsca pracy. Nabór wniosków ruszył w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach. 

„Pracodawcy mogą składać wnioski o organizację staży, prac interwencyjnych, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia czy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w maksymalnej kwocie 30 tys. zł” – informuje Ewa Grudniok z Urzędu Miasta Tychy. „Osoby bezrobotne mogą z kolei ubiegać się o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 30 tys. zł, sfinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych czy przyznanie bonu na zasiedlenie. Dysponujemy również środkami finansowymi na zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy w domu pomocy społecznej albo jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz na sfinansowanie opłaty pobieranej za postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. Nabory wniosków mają charakter otwarty do wyczerpania dostępnego limitu środków finansowych” – dodaje. 

Ponadto PUP  przyjmuje wnioski o przyznanie środków na kształcenie pracowników i  pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane od 13.02.2023r. do 17.02.2023r. Na ten cel PUP Tychy dysponuje kwotą 1 481 500,00 zł.

Reklama

Zainteresowanych daną formą pomocy zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://tychy.praca.gov.pl. 

Reklama