Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

W Tychach mamy 87 lokalizacji, w których można szukać schronienia w czasie konfliktu. Radni pytają o schrony i pomieszczenia na wypadek zagrożenia. Z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Powodem są obawy i zapytania mieszkańców, które kierowane były do radnych. Ci, ostatecznie skierowali je do miasta.

„Biorąc pod uwagę obecne zagrożenia wynikające z agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz szereg związanych z tym przemyśleń, obaw i zapytań mieszkańców, prosimy o udzielenie informacji na temat ilości schronów na terenie miasta, ilości ,,innych” pomieszczeń mogących służyć w tej funkcji, oraz ich stanu na ta chwilę. Czy jest, a jeśli tak to w jakich czasookresach, przeprowadzana inwentaryzacja takich pomieszczeń” – wystąpił do prezydenta Tychów w imieniu radnych PiS, radny Sławomir Wróbel. „Dodatkowo prosimy o informację na temat przygotowania miasta na wypadek zagrożenia wojennego. Czy są określone procedury, czy są prowadzone ćwiczenia służb, czy są wyznaczone odpowiedzialne osoby do szybkiego reagowania i zarządzania w kryzysowych sytuacjach” – dopytywał.

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Janusz Sojka poinformował, że w mieście znajduje się 87 lokalizacji do „doraźnego ukrycia dla ludności”. Jak dowiedział się portal Tychy24.net znajdują się choćby w niektórych szkołach i blokach. Za ich stan techniczny odpowiadają administratorzy budowli. Obiekty te w czasie pokoju mogą być wykorzystywane w innym celu np. na cele socjalne, natomiast w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa w czasie 48 h ww. obiekt powinien zostać przystosowany do pełnienia funkcji ukrycia.

Reklama

„W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia decyzję o ewakuacji bądź też przemieszczaniu się do ukryć doraźnych podejmuje właściwy terenowo Szef Obrony Cywilnej (w przypadku Miasta Tychy – Prezydent Miasta). Ewentualna decyzja zostanie rozpowszechniona za pomocą punktów alarmowania miasta. Miasto Tychy posiada System Wczesnego Ostrzegania oparty na nowoczesnych syrenach alarmowych (26 syren alarmowych w mieście). Administratorzy budynków powinni umieszczać w widocznym miejscu rodzaje sygnałów alarmowych.

Miasto Tychy posiada opracowane procedury zawarte w:

– planie ewakuacji, stworzonym w oparciu o Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. Wszystkie służby działające na terenie miasta Tychy zapoznały się z ww.planem.

– planie operacyjnym funkcjonowania miasta Tychy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (dokument niejawny)” – czytamy w piśmie przekazanym tyskim radnym.

 

Reklama