Piec / fot. Straż Miejska w Tychach

W Tychach sprawdzają piece. Ruszyły kontrole Urzędu Miasta Tychy i Strażty Miejskiej. Weryfikowane są informacje czy piece zostały wymienione zgodnie z wymogami tzw. uchwały antysmogowej woj. śląskiego oraz czy spełniają normy. 

Pracownicy magistratu sprawdzają jakość paliwa stałego oraz poziom wilgotności drewna opałowego wykorzystywanego do ogrzewania domu. Przyglądają się też co składowane jest w kotłowni, jeśli stoją tam np. lakierowane płyty meblowe, może to sugerować, że były przeznaczone do spalenia.

Kontrolerzy, którzy nie stwierdzą żadnych nieprawidłowości poinformują o terminie wymiany kotła i umieszczą na nim informacyjną naklejkę, która pomoże zapobiec nieterminowej wymiany.

Reklama

„Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów oraz przestrzeganie uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych oraz stosowanych rodzajów paliw w urządzeniach grzewczych o mocy do 1 MW” – czytamy w zarządzeniu odnośnie kontroli. 

Kontrolowany ma obowiązek wpuścić na swój teren kontrolujących, a także udostępnić im wszelkie dokumenty i informacje potrzebne do przeprowadzenia kontroli. 

  1. Rodzaje kontroli:
  1. interwencyjne – wykonywane przez upoważnionych pracowników Straży Miejskiej,
  2. wynikające z ogłoszonych alarmów poziomu II (w ilości min. 7 w ciągu doby) i poziomu III
    (w ilości min. 15 w ciągu doby) – wykonywane przez upoważnionych pracowników Straży Miejskiej, 
  3. planowe w zabudowie mieszkaniowej, w ilości min. 200 w roku – wykonywane przez upoważnionych pracowników Straży Miejskiej oraz Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  4. planowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w ilości min. 1 w roku na każde pełne 10 tyś. mieszkańców – wykonywane przez upoważnionych pracowników Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Reklama