Zmiany w budżecie województwa. Są miliony dla szpitala w Tychach. Dzisiaj obradował Sejmik Województwa Śląskiego, który przyjął zmiany w budżecie na ten rok. W sumie dodatkowe 10 mln zł trafi do służby zdrowia, w tym szpital w Tychach.  Znalazły się też fundusze na poprawę bezpieczeństwa nad wodą oraz wsparcie finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji. – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, jak i turystów jest dla nas bardzo ważna – mówi marszałek. 

Służba zdrowia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach oraz Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu mają otrzymać ok. 1,4 mln zł na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy wynikające ze zwiększonej liczby uczniów w szkołach kształcących w zawodzie.

Blisko 5,3 mln zł zostanie przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta Tychy na zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez sp. z o.o.

Reklama

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej otrzyma 2,6 mln zł na modernizację drogi dojazdowej dla potrzeb bezpiecznego transportu chorych.

W ramach budżetu zarezerwowano także środki na objęcie udziałów w spółkach zdrowotnych Samorządu Województwa Śląskiego. Należą do nich:

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. – dofinansowanie modernizacji bloku operacyjnego (1 975 000 zł).

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce-Zdroju sp. z o.o. – dofinansowanie projektu „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej” (800 000 zł).

Spółki te pozyskały środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację inwestycji zdrowotnych.

Będzie bezpieczniej

Pół miliona złotych zostanie przeznaczone w ramach dotacji dla organizacji zajmujących się ratownictwem wodnym.  Ma to przyczynić się do usprawnienia akcji ratunkowych oraz ułatwienia szybkiego niesienia pomocy. Ta inicjatywa Zarządu Województwa jest powrotem do tego modelu finansowania, z którego Zarząd poprzedniej kadencji  wycofał się w 2016 roku. Wsparcie dla organizacji ma być udzielone w drodze konkursu.

– Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, jak i turystów jest dla nas bardzo ważna. Ratownicy wodni z poświęceniem wykonują swą pracę, ratując życie osób w niebezpieczeństwie. Wiemy, że borykają się z brakiem sprzętu i potrzebują się ciągle szkolić. Przeznaczając pieniądze z budżetu Województwa na ten cel, chcemy dać przykład, jak ważne są działania na szczeblu samorządowym na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w województwie śląskim – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

W budżecie województwa zarezerwowano także 480 tys. zł na dofinansowanie doposażenia nieoznakowanych pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w urządzenia do rejestracji zachowania uczestników ruchu, celem eliminacji tzw. piratów drogowych.

– Mimo, że po Zarządzie poprzedniej kadencji jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji finansowej, zadłużenie Województwa wynosi obecnie 606,1 mln zł, staramy się efektywnie zarządzać finansami i znajdujemy środki na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo publiczne – mówił marszałek Chełstowski podczas sesji sejmiku.

Megrez Szpital Wojewódzki otworzył wartą 15 mln zł inwestycję. Pacjenci skorzystają

Reklama