Parking przy Megrez Szpitalu Wojewódzkim / fot. MZUiM Tychy

Absurdalny parking przy szpitalu w Tychach otwarty. Żeby z niego skorzystać trzeba mieć bilet komunikacji miejskiej, a to dlatego, że zapowiadany przez prezydenta Tychów parking został zbudowany w formule Centrum Przesiadkowego z dofinansowaniem unijnym. Jeżeli kierowca, który np. odwiedza kogoś w szpitalu nie będzie w stanie okazać biletu na komunikację miejską, to może zapłacić karę – nawet 100 zł. 

Na razie czynny jest jednie parter obiektu, poziom +1 będzie otwarty, gdy dokończone zostaną roboty gwarancyjne. 

Gdy miasto Tychy przejmowało Megrez Szpital Wojewódzki z rąk Urzędu Marszałkowskiego, to prezydent Tychów zapowiadał powstanie nowego parkingu na potrzeby szpitala. Ostatecznie powstał w formule Park&Ride jako Centrum Przesiadkowe z dofinansowaniem unijnym. Całość kosztowała 13 mln zł z czego 9,4 mln zł to pieniądze unijne. Pomysł nie był zły, bo pozwolił miastu zaoszczędzić sporo pieniędzy, ale przez to napiętrzyło się trochę absurdów. 

Reklama

Po pierwsze, centrum przesiadkowe powstało stosunkowo niedaleko podobnego obiektu przy stacji Tychy Lodowisko. Po drugie samo funkcjonowanie Centrum Przesiadkowego na ulicy Wyszyńskiego i Edukacji wydaje się nieco dziwne w stosunku do funkcji, którą miało pierwotnie pełnić – czyli parking na potrzeby szpitala. 

Obiekt będzie czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu. 

„Miejsca parkingowe dostępne są wyłącznie dla pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony (w przypadku pojazdów elektrycznych 4,25 tony) i długości pojazdu do 5 m oraz motocykli jak również dla rowerów, gdzie strefa dla rowerzystów stanowi odrębną część budynku” – informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach. „Obiekt funkcjonuje w oparciu o system Park&Ride, z którego korzystać mogą tylko Ci kierowcy, którzy planują dalszą podróż komunikacją zbiorową. Osoba korzystająca z parkingu powinna posiadać bilet upoważniający do przejazdu środkami komunikacji zbiorowej lub potwierdzenie jego zakupu, bądź w szczególnych przypadkach inne uprawnienie do korzystania z komunikacji zbiorowej” – opisują urzędnicy. 

Jednorazowy postój pojazdu na Parkingu nie może przekroczyć 12 godzin od momentu wjazdu na Parking do momentu jego opuszczenia (decyduje data i godzina wjazdu widniejąca na wydruku dowodu wjazdu oraz data i godzina wyjazdu danego pojazdu).

Za korzystanie z parkingu zgodnie z przeznaczeniem, nie będą pobierane żadne opłaty.

Będą kary – nawet 100 zł 

W przypadku złamania postanowień Regulaminu Centrum Przesiadkowego, w tym:

– stwierdzenia korzystania z Parkingu przez osobę nie posiadającą biletu upoważniającego do przejazdu środkami komunikacji zbiorowej lub potwierdzenia jego zakupu, bądź w szczególnych przypadkach innego uprawnienia do korzystania z komunikacji zbiorowej;|
– zgubienia lub zniszczenia jednorazowego dowodu wjazdu na Parking;
– korzystania z miejsca postojowego po upływie 12 – tej godziny od pozostawienia pojazdu na Parkingu;
– korzystania z miejsca postojowego przez pojazd nieuprawniony do korzystania z Parkingu;
kierowca zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości 100,00 zł.

Jak korzystać z parkingu?

Aby skorzystać z parkingu należy: Przy wjeździe na parking podjechać pod szlaban wjazdowy i z terminala pobrać jednorazowy wydruk dowodu wjazdu, który następnie należy umieścić w pojeździe w widocznym miejscu, pozwalającym na odczytanie jego treści, w tym daty i godziny wjazdu. Przy wyjeździe z parkingu podjechać pod szlaban wyjazdowy i na terminalu wyjazdowym nacisnąć przycisk otwierający szlaban.

Na parkingu znajduje się 117 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 57 zlokalizowanych w poziomie parteru i 60 miejsc postojowych w poziomie +1, w tym 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w północno ? wschodniej i zachodniej części parkingu, przygotowano 48 miejsc postojowych dla rowerów oraz 22 miejsca dla motocykli.

Reklama