Pociąg Kolei Śląskich / fot. Koleje Śląskie

Koleje Śląskie cały czas starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i dostosowywać użytkowany tabor do coraz szerszego grona odbiorców przez stosowanie dodatkowych rozwiązań ułatwiających podróż, szczególnie osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Proces likwidacji barier i czynienia taboru bardziej dostępnym jest w Kolejach Śląskich skorelowany z pracami modernizacyjnymi, serwisowymi czy naprawczymi. Cały użytkowany tabor , niezależnie od roku produkcji, jest przystosowany do przewozu i obsługi osób poruszających się na wózkach. Koleje Śląskie posiadają zróżnicowaną gamę urządzeń do obsługi osób poruszających się na wózkach, co pozwala np. w przypadku zgłoszenia chęci przejazdu przez taką osobę pociągiem śląskiego przewoźnika dobrać odpowiedni skład do wykonania usługi. Część pojazdów poruszających się po torach województwa śląskiego już ma windy pozwalające zabrać na pokład osobę nawet z poziomu główki szyny, co jest rozwiązaniem wybiegającym ponad standardy panujące obecnie w polskim kolejnictwie. 

Zmiany zachodzące w taborze Kolei Śląskich dotyczą także dostępności dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Wejścia do pociągów oznaczone są kolorem żółtym, co ułatwia korzystanie z taboru osobom niedowidzącym, gdyż pozwala na lepszą identyfikację drzwi w pojeździe. 

Reklama

Koleje Śląskie wprowadziły też w swoich pociągach większą liczbę urządzeń do przekazywania informacji wizualnej o przebiegu podróży. Dzięki temu pasażerowie, zwłaszcza z niepełnosprawnością narządu słuchu, mogą na bieżąco śledzić m.in. do jakiej stacji zbliża się pociąg i czy ma ewentualne opóźnienie. W 2022r. w Kolejach Śląskich został rozpoczęty proces dostosowywania pojazdów do obsługi osób niedosłyszących poprzez montaż pętli indukcyjnych w pojazdach. Nowo zamawiane pociągi będą już miały tego typu udogodnienia w standardzie. W pociągach śląskiego przewoźnika została także wdrożona usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego online, która pozwala na wygodne porozumiewanie się z obsługą pociągu osobom posługującym się językiem migowym. O tym, jak zmieniają się pociągi Kolei Śląskich, można przekonać się, będąc pasażerem „Pociągu bez barier”. Jest to cyklicznie uruchomiany przejazd dla osób z niepełnosprawnościami, w którym Spółka stara się pokazać pasażerom piękno i atrakcyjność województwa  śląskiego. 

To oczywiście nie koniec procesu zwiększania dostępności w Kolejach Śląskich. Śląski przewoźnik zapowiada kontynuację działań, która będzie następować wraz z kolejnymi działaniami dot. dostosowywania taboru. W planach jest m.in. wyznaczenie w pociągach strefy rodzinnej. Będzie to miejsce zaprojektowane z myślą o najmłodszych pasażerach oraz ich opiekunach, tak by podróż była dla nich nie tylko komfortowa, ale stała się niezwykłą komunikacyjną przygodą.  

Reklama