Od lewej - Michał Kasperczyk i Jakub Chełśtowski / fot. Slaskie.pl

Marszałek powołał tyskiego radnego do Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. We wtorek powołano nową radę, której przewodniczy marszałek Jakub Chełstowski. Wśród osób, które zajmą się bezpieczeństwem w ruchu drogowym jest tyski radny Michał Kasperczyk.

Kasperczyk jest znany w Tychach m.in. w związku ze sprawami rowerowymi i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. To z jego inicjatywy w mieście pojawiły się m.in. stacje naprawy rowerów.

– Jestem bardzo zadowolony, że działania, które podejmowałem na rzecz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały zauważone przez Pana Marszałka i mam zaszczyt zasiadać w tak znakomitym gronie ekspertów ruchu drogowego. Liczę na to, że z efektów pracy komisji skorzystają bezpośrednio również mieszkańcy naszego miasta. Najważniejsze bowiem w życiu jest zdrowie i nasze bezpieczeństwo, a czasem ułamek sekundy może obrócić całe nasze życie do góry nogami – powiedział Tychy24.net Michał Kasperczyk.

Reklama

Ponad podziałami

Chełstowski i Kasperczyk znają się jeszcze z ław Rady Miasta Tychy. Oboje znajdowali się w opozycyjnych do siebie klubach, Kasperczyk jest członkiem Inicjatywy Tyskiej, zaplecza politycznego prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby, natomiast Jakub Chełstowski przez wiele lat był prezesem Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną, następnie przeszedł do klubu PiS. Nazwisko i doświadczenie polityczne wyrobił sobie właśnie jako główny oponent Andrzeja Dziuby. Od zeszłego roku jest marszałkiem województwa śląskiego.

Podczas posiedzenia Rady przedstawiono ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim, zatwierdzono plany wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie oraz Katowicach w 2019 r., a także zaprezentowano plan poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2010-2020.

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach działa przy Marszałku Województwa Śląskiego, jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W skład Wojewódzkiej Rady wchodzą: przewodniczący- Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, zastępcy przewodniczącego: Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski oraz Krzysztof Justyński, Śląski Komendant Wojewódzki Policji, sekretarz- Mirosław Grzywa, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach oraz powołani członkowie Wojewódzkiej Rady.

Wśród nowopowołanych członków znaleźli się m.in: Anna Sokołowska-Olesik, Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Marek Niełacny, p.o. dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Aleksandra Kroczek, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, mjr Andrzej Ożga, przedstawiciel Śląskiego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wacław Wójcik, przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty, Piotr Kołodziejczyk, Starosta Myszkowski, Andrzej Babczyński, zastępca Prezydenta Częstochowy, Roman Rabsztyn, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Jacek Kleszczewski, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Tadeusz Taranek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie, Aleksandra Wielgosz, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Jan Kawulok, dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Ewa Mucha, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Reklama