Przedszkolaki / fot. UM Tychy

Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli w Tychach. Znamy daty. Do kiedy trzeba składać dokumenty? Aby dokonać rekrutacji online trzeba wejść na stronę oswiata.tychy.pl

Od 12 lutego rusza rekrutacja do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w Tychach. Potrwa do 26 lutego. Od 13 lutego do 13 marca będzie trwała weryfikacja wniosków, 18 marca zostaną ogłoszone wyniki. 

O przyjęcie na wolne miejsca w tyskich publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą ubiegać się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

Reklama

W Tychach prowadzone są 22 publiczne przedszkola, w tym 5 w zespołach szkolno-przedszkolnych.

I klasy Szkoły Podstawowej 

W przypadku szkół podstawowych, to rekrutacja do klas pierwszych rusza 13 lutego i dokumenty można składać do 29 lutego. 22 marca opublikowana ma zostać lista kandydatów, do 3 kwietnia rodzice muszą potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do danej szkoły.

ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej będzie można wypełnić na Tyskim Portalu Oświatowym w zakładce Rekrutacje, a po wypełnieniu wydrukować, podpisać i złożyć w szkole w sposób określony przez placówkę. W Tychach są prowadzone 24 publiczne szkoły podstawowe, w tym 5 z nich w zespołach szkolno-przedszkolnych.

Rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego lub specjalnego powinni zgłosić się bezpośrednio do placówki z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany. Oddziały specjalne prowadzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 12 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8. Oddziały integracyjne prowadzone są w szkołach:

  • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
  • Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi Rafała Pomorskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty
  • Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka

Rekrutacje do klas IV sportowych i dwujęzycznych mają nieco inne terminy. Szczegóły tutaj. 

Reklama