Ptasia Wyspa powstaje nieopodal Tychów na Zbiorniku Goczałkowickim. W sumie będzie kosztowała 1,2 mln zł i ma być domem dla rzadkiego i zagrożonego ptaka – Rybitwy Rzecznej. Na wyspie już zakopano Kapsułę Czasu, a sama inwestycja będzie niebawem gotowa.

„Ma na celu chronić naturalne siedliska ptaków na tym jeziorze. To cieszy, że dzięki zaangażowaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dzięki wsparciu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów możemy stworzyć takie miejsce, aby na tych cennych dla gatunków ptaków terenach utworzyć dla nich bezpieczną przystań” – mówił Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przesłanie dla następnych pokoleń znalazło się w Kapsule Czasu, umieszczonej w konstrukcji wyspy. Trafiły tam materiały przygotowane przez instytucje mające duży wkład w powstanie tej unikatowej w skali kraju inwestycji. Kapsuła została zasypana żwirem, na którym wiosną ptaki wyprowadzą swoje pierwsze lęgi.

Reklama

„Jesteśmy firmą bardzo zaangażowaną w działania ekologiczne, zatem projekt powstania Ptasiej Wyspy przyjęliśmy jako przedsięwzięcie naturalnie wpisujące się w naszą strategię dbałości o zasoby naturalne, zrównoważony rozwój i właściwe zarządzanie środowiskiem. Cieszę się, że rybitwa rzeczna, ptak wymagający ochrony czynnej, znajdzie na powierzchni „Śląskiego Morza” bezpieczną ostoję i właściwe warunki lęgowe dla kolejnych pokoleń” – wyjaśnia Henryk Drob, prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Ptasia Wyspa jest też zabezpieczona, żeby drapieżniki nie były w stanie się na nią dostać i zagrozić lęgowi ptaków. Ma wytrzymać każde warunki pogodowe.

Nieopodal wyspy ma powstać wieża widokowa dla ornitologów i miłośników ptaków, którzy będą chcieli poobserwować je na wyspie.

Reklama