fot. A. Maciaszczyk / Tychy24.net

W środę, 14 września, odbędzie się bezpłatna konferencja online pt. „Nowa szkoła = nowe wyzwania i skuteczne rozwiązania”. Spotkanie adresowane jest do dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów, terapeutów i rodziców. Organizuje je Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach, który od 10 lat pomaga nauczycielom z całej Polski w rozwoju zawodowym.

Współczesna szkoła to nieustanne wyzwania. Nie tylko w wymiarze pedagogicznym i dydaktycznym. Zmieniają się realia prawne, finansowe i organizacyjne polskiej oświaty. Niemal do każdej placówki uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To wymaga od zarządzających szkołami i przedszkolami operatywności i zaangażowania.

Wychodząc naprzeciw tym realiom, Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach zorganizował konferencję pt. „Nowa szkoła = nowe wyzwania i skuteczne rozwiązania”.

Reklama

„Tematyka spotkania odpowiada aktualnym trendom oraz zmianom zachodzącym w oświacie. Podczas konferencji przedstawione zostaną konkretne rozwiązania, których wdrożenie da mierzalne efekty” – mówi Łukasz Bukowski, dyrektor zarządzający ISP.

Wśród prelegentów – doświadczonych praktyków – jest m.in. prof. Marek Kaczmarzyk, który zaprosi uczestników konferencji do niezwykłego świata neurodydaktyki. Będzie również okazja do wymiany doświadczeń dotyczących uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniów trudnych, finansów w szkole czy zmian w prawie oświatowym – dodaje dyrektor Ł. Bukowski.

Konferencja jest adresowana głównie do dyrektorów szkół i przedszkoli, a także do zainteresowanych nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz rodziców.

Udział w konferencji online jest bezpłatny. Transmisja odbędzie się na profilu facebookowym Instytutu Studiów Podyplomowych.

Program konferencji:

9.15–9.30 – otwarcie konferencji oraz powitanie uczestników;

9.30–10.00 – „Zmiany w prawie oświatowym – standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów” – Anna Krauze, ekspert prawa oświatowego;

10.00–10.45 – „Najpierw relacja – potem ułamki. Jak wspierać w rozwoju społecznym uczniów ze spektrum autyzmu” – Adrian ,,Dula’’ Borowik, pedagog i terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu;

10.45–11.15 – „Szkoła jako przestrzeń INNEGO” – dr Artur Fabiś, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;

11.15–11.45 – przerwa kawowa;

11.45–12.30 – „Systemowe ujęcie przyczyn zaburzeń zachowania, kryzysu tożsamości i autoagresji” – dr Marek Kaczmarzyk, prof. Uniwersytetu Śląskiego, neurodydaktyk i biolog;

12.30–13.00 – „Neurobiologia i epigenetyka a niekonwencjonalne metody pracy z dzieckiem. Za czy przeciw?” – dr Agnieszka Padewska, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog i terapeuta pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

13.00–13.30 – „Finanse w szkole” – mecenas Beata Patoleta, specjalista prawa oświatowego;

13.30–15.00 – panel dyskusyjny;

15.00–15.10 – podsumowanie.

Reklama