W ramach naboru uzupełniającego przewiduje się nabór 7 wniosków do dofinansowania w ramach programu STOP SMOG. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 2 kwietnia 2024 r., do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2025 r.

W ramach programu można zrealizować prace takie jak:

  • wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;
  • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;
  • likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;
  • wymiana okien i drzwi zewnętrznych;
  • podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;
  • instalacje OZE m.in. pompy ciepła lub paneli fotowoltaicznych;
  • modernizacja systemu wentylacji;
  • naprawy kominów.

Pytania dotyczące naboru uzupełniającego można przesyłać na adres: oze@umtychy.pl lub zadawać telefonicznie pod numerem telefonu: (32)776-39-15.

Reklama
Reklama