Kontrola drogowa / fot. Policja

W Tychach posypią się mandaty. Kierowcy dzisiaj pod lupą policji. Trwają ogólnowojewódzkie działania „Prędkość”. 

Podczas działań policjanci będą sprawdzali prędkość pojazdów zarówno statycznie, jak i dynamicznie, z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w wideorejestratory. Szczególną uwagę zwrócą na miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością, w tym przede wszystkim rejony przejść dla pieszych.

Do działań włączą się również policyjne grupy SPEED, które mają na celu przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym przekraczaniu dopuszczalnej prędkości.

Reklama

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Policja apeluje do kierowców, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości i zwalniali w miejscach wymagających szczególnej ostrożności, takich jak przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów oraz skrzyżowania.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ściśle związane z przestrzeganiem przepisów, w tym limitów prędkości. Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

Reklama