Mieczysław Podmokły, prezes spółki Master - Odpady i Energia / fot. Tychy24.net

Sprawa zmowy przetargowej w Tychach: Prezes firmy Master na razie nie straci stanowiska. Spółka odwoła się do sądu od kary nałożonej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten nałożył na miejską spółką i kilka innych firm kary w sumie 1,2 mln zł, po tym jak jedno z przedsiębiorstw – Bio-Ekos – skorzystało z programu łagodzenia kary, przyznał się do łamania prawa i przedstawił „istotne dowody w sprawie”. To właśnie wobec Bio-Ekos, spółka Master rozważa teraz kroki prawne. 

Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Tychy, czy prezes spółki Master, Mieczysław Podmokły (niegdyś wiceprezydent Tychów) straci stanowisko z powodu decyzji i postępowania UOKiK. „MASTER nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK i odwoła się od niej, wnosząc ponownie o umorzenie postępowania wobec spółki. Sprawa jest więc w toku, a o komentarz proszę zwrócić się do Spółki Master” – poinformowała nas Ewa Grudniok, rzecznik tyskiego magistratu. 

UOKiK zbadał sprawę i karał

Chodzi o postępowanie na „Zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg oraz letnie utrzymanie czystości” w Tychach w latach 2015-2018. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum dwóch spółek Bio-Ekos z Nowego Chechła oraz Eko Ogród z Tychów – opiewała na 12,7 mln zł. Te jednak nie uzupełniły wymaganych dokumentów, przez co wygrała droższa oferta firm: Master Odpady i Energia z Tychów, V&T z Tarnowskich Gór, oraz An-Eko z Tychów. Tutaj mówimy o kwocie 18,2 mln zł. Natomiast Bio-Ekos oraz Eko-Ogród mogły liczyć na udział w realizacji zamówienia, mimo tego, że nie wygrały postępowania. 

Reklama

„Zebrany materiał dowodowy zdobyty m.in. podczas przeszukań i od jednego z uczestników zmowy nie pozostawia wątpliwości, że celem przedsiębiorców było wybranie przez zamawiającego droższej oferty, a także niedopuszczenie do rynku podmiotów spoza zmowy.  To praktyki całkowicie niedopuszczalne, ponieważ nie tylko utrudniają działalność uczciwych przedsiębiorców, ale również narażają na straty budżet gminy” – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Z ustaleń UOKiK wynika także, że przedsiębiorcy powołali również inne konsorcjum (Master Energia i Odpady, Bio-Ekos oraz Eko-Ogród), które w przypadku braku konkurentów w walce o zamówienie miały wystawić ofertę z ceną ok. 20 mln zł. 

Ostatecznie Bio-Ekos nie został ukarany przez prezesa UOKiK, bo zdecydował się na współpracę. Ukarano następujące firmy:

  • Master – Odpady i Energia – 1 048 393 zł
  • Eko- Ogród  – 132 225 zł
  • V&T – 5 941 zł
  • An-Eko – 2 224 zł

Master odwoła się do sądu

Spółka Master – należąca do miasta – zapowiedziała, że od decyzji UOKiK odwoła się do sądu. Deklaruje też możliwe kroki prawne przeciwko firmie Bio-Ekos. 

„Nie zgadzamy się z decyzją Prezesa UOKiK i odwołamy się od niej, wnosząc ponownie o umorzenie postępowania wobec naszej spółki. Jednocześnie zaprzeczamy, że nasza firma brała udział w jakimkolwiek porozumieniu, którego celem było ograniczenie konkurencji. Wniesiemy o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania w stosunku do MASTER – Odpady i Energia” – poinformował Marek Szeles, rzecznik prasowy spółki Master. 

Spółka twierdzi też, że omawiane zamówienie było ważniejsze dla spółki Bio-Ekos niż dla Master, bo stanowi dużą część przychodów firmy. 

„To właśnie firma BIO-EKOS była najbardziej zainteresowana czerpaniem korzyści z realizacji zadań w ramach przetargu z 2015 roku, jak i udziałem w kolejnych przetargach na odśnieżanie i utrzymanie czystości ulic w Tychach w kolejnych latach, które to działania stanowiły istotny element dla istnienia tego wykonawcy na rynku. Dlatego też odwołujemy się od decyzji UOKiK z 30.11.2021r z przekonaniem, że na jaw wyjdą faktyczne motywy działań osуb, które narażają inne podmioty gospodarcze na utratę społecznego zaufania. Niezależnie od powyższego rozważamy też wystąpienie na drogę sądową przeciwko firmie BIO-EKOS w związku z naruszeniem dobrego imienia naszej firmy” – czytamy w oświadczeniu firmy Master.

Poniżej pełna treść oświadczenia Master – Odpady i Energia: 

W dniu 15 grudnia 2021 roku otrzymaliśmy decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentуw z dnia 30 listopada 2021 roku, który uznał, że w 2015 roku doszło do praktyk ograniczających konkurencję i naruszających przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentуw. Sprawa dotyczy przetargu zorganizowanego w 2015 roku przez Gminę Miasto Tychy Miejski Zarząd Ulic i Mostуw na zimowe utrzymanie oraz pozimowe oczyszczanie drуg i obiektуw drogowych oraz letnie utrzymanie czystości na terenie miasta Tychy w latach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018.

Nie zgadzamy się z decyzją Prezesa UOKiK i odwołamy się od niej, wnosząc ponownie o umorzenie postępowania wobec naszej spółki. Jednocześnie zaprzeczamy, że nasza firma brała udział w jakimkolwiek porozumieniu, którego celem było ograniczenie konkurencji. Wniesiemy o uchylenie decyzji i umorzenie postępowania w stosunku do MASTER – Odpady i Energia.

Należy przy tym nadmienić, że w naszej działalności odśnieżanie i sprzątanie miasta stanowi zaledwie 1,64-2,28% przychodуw. Nigdy nie było głównym źródłem utrzymania naszej firmy ani podstawową naszą działalnością. Podjęcie się realizacji tych zadań wynikało z możliwości generowania dodatkowych przychodуw na zasadzie dywersyfikacji działań gospodarczych. Było przejawem racjonalnego i efektywnego zarządzania podmiotem gospodarczym. W zupełnie innej sytuacji jest firma BIO-EKOS, ponieważ odśnieżanie i sprzątanie miasta w przypadku tej firmy stanowiło aż 30% przychodуw. Warto dodać, że BIO-EKOS była inicjatorem postępowania przez UOKiK, z uwagi na złożone przez nich zawiadomienie.

To właśnie firma BIO-EKOS była najbardziej zainteresowana czerpaniem korzyści z realizacji zadań w ramach przetargu z 2015 roku, jak i udziałem w kolejnych przetargach na odśnieżanie i utrzymanie czystości ulic w Tychach w kolejnych latach, które to działania stanowiły istotny element dla istnienia tego wykonawcy na rynku. Dlatego też odwołujemy się od decyzji UOKiK z 30.11.2021r z przekonaniem, że na jaw wyjdą faktyczne motywy działań osуb, które narażają inne podmioty gospodarcze na utratę społecznego zaufania.

Niezależnie od powyższego rozważamy też wystąpienie na drogę sądową przeciwko firmie BIO-EKOS w związku z naruszeniem dobrego imienia naszej firmy.

Reklama