5 mln zł czeka. Tyszanie mają jeszcze dwa dni na zgłaszanie pomysłów jak je wydać. W sumie na projekty lokalne z Budżetu Partycypacyjnego (obywatelskiego) czeka 4,5 mln zł, a na ogólnomiejskie 0,5 mln zł.

Swój projekt może zgłaszać każdy mieszkaniec niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Jednak trzeba przestrzegać kilku zasad: projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w tym przypadku roku 2020), szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego, lub dla projektów ogólnomiejskich. I jeszcze jedna bardzo ważna zasada dotycząca własności terenu.

– Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste. Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych, zamieszczonych na stronie: https://sit.umtychy.pl/gpt4/?profile=6023 oraz pod numerem tel. 32 776 34 55 lub osobiście w biurowcu „Centrum Balbina” przy ul. Barona 30, pok. 209 – dodaje Krystyna Rumieniuch. 

Reklama

Wnioski przyjmowane są do 25 lutego 2019 roku, nie trzeba ich wypełniać samodzielnie, pomocy i wszystkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30.

Reklama