Policjanci będą patrzeć w stronę pieszych. Kary dotkną kierowców. W Tychach od samego rana przeprowadzana jest akcja NURD – dotycząca bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

Piesi i rowerzyści to najbardziej narażeni na uszczerbek na zdrowiu uczestnicy ruchu drogowego. To właśnie m.in. o ich bezpieczeństwo zadbają policjanci, którzy zwrócą szczególną uwagę na przejścia dla pieszych i relację z kierowcami.

Nie od dzisiaj wiadomo, że do wielu potrąceń dochodzi właśnie w rejonie przejść dla pieszych i na tzw. czerwonych przejazdach dla rowerzystów.

Reklama

– Odnosząc się, chociażby do zdarzeń z udziałem pieszych to zatrważa fakt, że wciąż blisko połowa wypadków z ich udziałem miała miejsce właśnie na wyznaczonych przejściach. Dlatego w ramach realizowanych już po raz dwunasty w tym roku działań o zasięgu ogólnopolskim policjanci zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych. Pamiętając, że piesi są sprawcami ¼ wypadków ze swoim udziałem, bacznie przyjrzą się również ich poczynaniom – zapowiada śląska policja.

Reklama