Tychy dają dzieciom pieniądze do wydania. Mało kto jest zainteresowany Budżetem Partycypacyjnym w Tychach, ale miasto postanowiło pójść o krok dalej – zrobili wersję dla uczniów tzw. Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny. Projekty będą zgłaszane w szkołach, a dzieci będą miały do dyspozycji 30 tys. zł. 

Budżety Obywatelskie (w Tychach nazywa się partycypacyjny) choć bardzo pozytywne z założenia, to cieszą się niewielką popularnością. W Tychach do wydania co roku przez mieszkańców jest 5 mln zł – remontowane są za to parkingi, rewitalizowane place zabaw, czy budowane altanki na śmietniki. Mieszkańcy zgłaszają projekty, potem nad nimi głosują i te, które cieszą się największą popularnością są realizowane. Tak też ma być w przypadku Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego.

Pieniądze do wydania

Od 11 września do 2 października br. będzie trwał tzw. „etap szkolny”.  To czas na zgłaszanie propozycji przez młodzież.

Reklama

– Propozycję zadań może zgłosić każdy uczeń, którego szkoła bierze udziału w tym przedsięwzięciu, pod warunkiem, że do swojego pomysłu przekona minimum 15 rówieśników, a pomysł jest zgodny ze statutem szkoły – mówi Krystyna Rumieniuch z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia tyskiego magistratu.

Trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach: projekt musi być złożony w sekretariacie szkoły na odpowiednim formularzu (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.razemtychy.pl). Wstępnej weryfikacji projektów pod względem możliwości realizacji i kosztów dokona Szkolna Komisja Konsultacyjna złożona z dyrekcji Szkoły, dwóch nauczycieli oraz trzech przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie szkoły.

–  Do wdrożenia projektu Młodzieżowego Budżetu Partycypacyjnego w naszym mieście przymierzaliśmy się od dawna. Zależało nam na aktywnym włączeniu się tyskiej młodzieży w procesy obywatelskie, we współdecydowanie o tym, co powinno być realizowane w mieście – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

W warsztatach organizowanych w dziewięciu szkołach tj. liceach, technikach oraz szkołach zawodowych wzięło udział 400 młodych tyszan, nauczyciele oraz dyrektorzy tyskich szkół ponadpodstawowych. Razem debatowano między innymi nad możliwościami zwiększania wpływu młodzieży na swoje otoczenie oraz poczuciem sprawczości w kwestiach, które są dla młodych ludzi ważne.

Realizacja zadań ma rozpocząć się 15 października i potrwać do końca 2018 roku.

Reklama