Sala w szkole / fot. UM Tychy / Michał Janusiński

W Tychach na 53 placówki edukacyjne, tylko 5 nie będzie strajkować. Miasto szykuje się rozpoczęcie strajku nauczycieli – w poniedziałek 8 kwietnia. Na chwilę obecną strona rządowa oraz związki zawodowe nie doszły do porozumienia. Prezydent Tychów natomiast zapowiedział, że urzędnicy do pracy mogą przychodzić z dziećmi – co wydaje się mało rozsądnym pomysłem. Zaapelował też do pracodawców w Tychach o umożliwienie tego samego pracownikom, co też nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem – choćby dlatego, że najwięcej miejsc pracy znajduje się na strefie ekonomicznej. 

Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 18, Przedszkole nr 19, Szkoła Podstawowa nr 36 oraz Zespół Szkół Muzycznych – w tych placówkach strajku nie będzie. W pozostałych od poniedziałku szykują się duże zmiany.

– W związku z nadzwyczajną sytuacją, jaka może nastąpić (biorąc pod uwagę bardzo wysoki stopień poparcia strajku oraz wynik referendum) i brakiem możliwości wcześniejszego ustalenia ostatecznej liczby strajkujących nauczycieli, 8 kwietnia wszystkie zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach, będą odwołane. Bardzo proszę o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji i pozostawienie dzieci w domach oraz zapewnienie im opieki we własnym zakresie – mówi Dorota Gnacik, dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Reklama

W szkołach ponadpodstawowych lekcje nie odbędą się, natomiast decyzję o organizacji dodatkowych zajęć dla młodzieży podejmie dyrektor danej szkoły w zależności od możliwości kadrowych.

9 kwietnia, jeśli strajk będzie kontynuowany planowane zajęcia i lekcje w szkołach i przedszkolach także się nie odbędą.

– W przypadku szkół i przedszkoli, w których nie wszyscy nauczyciele będą strajkować, dyrektor placówki zorganizuje, w miarę możliwości, zajęcia świetlicowe dla dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Liczba dzieci, jaka będzie mogła uczestniczyć w zajęciach świetlicowych będzie uzależniona od liczby nauczycieli gotowych do pracy – dodaje dyrektor Gnacik.

Przyjęcie dziecka na te zajęcia będzie wymagało wcześniejszych uzgodnień z dyrektorem.

Miejski Zarząd Oświaty prosi jednak o wyrozumiałość w przypadku, gdy dyrekcja odmówi przyjęcia dziecka na zajęcia. Taka decyzja zostanie podjęta wyłącznie z troski o ich bezpieczeństwo, do zapewnienia którego niezbędni są opiekunowie.

W szkołach podstawowych oraz szkołach z oddziałami gimnazjalnymi, dni przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (10–12 kwietnia) oraz egzaminu ósmoklasisty (15-17 kwietnia) są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych (niezależnie od strajku).

– Nie strajkujący nauczyciele ze wszystkich tyskich szkół, będą zaangażowani do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminów. Zależy nam, aby umożliwić szkołom przeprowadzenie egzaminów podczas strajku. W związku z tym szkoły nie będą organizowały zajęć świetlicowych w dniach, kiedy odbywać się będą egzaminy gimnazjalne i ośmioklasisty – podkreśla Dorota Gnacik.

To od liczby strajkujących w dużej mierze zależy możliwość organizacji zajęć świetlicowych czy dodatkowych zajęć w szkołach dla dzieci i młodzieży.
Takie zajęcia po spotkaniach i konsultacjach z różnymi instytucjami w mieście przygotował tyski samorząd.

– Poprosiliśmy dyrektorów różnych instytucji kultury i sportu działających w mieście o pomoc i wspólnie przygotowaliśmy ofertę bezpłatnych zajęć dla dzieci – wystawy, warsztaty, spektakle, zwiedzanie teatru i stadionu – to tylko kilka propozycji, z których będą mogły skorzystać tyskie dzieci. Mam oczywiście świadomość, że nie zaspokoi to wszystkich potrzeb, ale mam nadzieję, że choć trochę pomoże rodzicom, którzy nie będą w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom w czasie strajku – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Wcześniej informowaliśmy, że tyscy urzędnicy do pracy w czasie strajku mogą przyprowadzić dzieci.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych będą mogli od 9 do 16 za darmo skorzystać z krytej pływalni (uczniowie do 13 roku życia mogą korzystać z pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich).

Pełna oferta zajęć będzie jutro dostępna na stronie tyskich szkół i przedszkoli oraz na stronie Urzędu Miasta Tychy (www.umtychy.pl) i Tyskim Portalu Oświatowym (www.oswiata.tychy.pl).

Jeśli rodzic zdecyduje się zostać z dzieckiem w domu, może otrzymać zasiłek z ZUS. Pod jednym warunkiem, że dziecko nie ma więcej niż 8 lat.

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci do 8 roku życia, w przypadku zamknięcia szkoły lub przedszkola mają prawo do 60 dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy i zasiłku opiekuńczego z ZUS. Osoby zatrudnione składają wniosek u pracodawcy, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą w najbliższym oddziale ZUS.

Reklama