Urząd Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Można przy pomocy formularza online anonimowo ocenić tyskich urzędników. „Umożliwi lepsze dostosowanie usług do istniejących potrzeb”- przekonuje miasto i pozwoli jednocześnie urzędnikom zapoznać z opiniami mieszkańców na temat ich pracy.

Ankietę przygotowano w ramach prac rozwojowych Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) realizowanych przez Związek Miast Polskich w partnerstwie z Głównym Urzędem Statystycznym oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji

„Jednym z zadań SMUP jest ewidencja nakładów pracy na realizację usług oraz wyznaczenie kosztu całkowitego usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządów terytorialnych w celu uzupełnienia informacji zawartych w aktualnie funkcjonującym Systemie Monitorowania usług Publicznych. Badanie jakości obsługi prowadzone jest w ścisłej współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza” – poinformowało miasto Tychy.

Reklama

Ankieta jest anonimowa i można ją wypełnić na stronie umtychy.pl.