Prezydent Tychów wraz z zastępcami. Od lewej: Miłosz Stec, Igor Śmietański, Daria Szczepańska i Andrzej Dziuba / fot. Tychy24.net

Jak prezydent Tychów nagradzał pracowników w 2017 roku? Prezydent Tychów nagradzał pracowników. W sumie w 2017 roku nagrodzono w Urzędzie Miasta Tychy 410 osób na kwotę ponad 958 tys. zł. Sprawdziliśmy też jakiej wysokości nagrody prezydent Tychów przyznał swoim zastępcom.

Andrzej Dziuba, prezydent Tychów ma trójkę zastępców, którzy razem w 2017 roku otrzymali nagrody wysokości 32,5 tys. zł. Nagradzani byli – jak wynika z informacji przekazanych przez magistrat – m.in. za zaangażowanie, staranność i dyspozycyjność.

Daria Szczepańska pierwszy wiceprezydent miasta otrzymała w sumie 12,5 tys. zł. za:

Reklama
  • koordynowanie i nadzorowanie pracami związanymi z procesem przejęcia obsługi finansowo – księgowej wszystkich jednostek oświatowych miasta Tychy w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.
  • zaangażowanie podczas realizacji dodatkowych zadań polegających na koordynowaniu czynności związanych z przejęciem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ Sp. z o.o. przez Miasto Tychy
  • nadzór nad wdrożeniem reformy systemu oświaty

Kolejnym nagrodzonym zastępcą prezydenta Tychów był Miłosz Stec. Ten również otrzymał w 2017 roku w sumie 12,5 tys. zł.

  • wykazanie się starannością i zaangażowaniem w pracy oraz dyspozycyjnością przy organizacji turnieju piłki nożnej UEFA EURO U21 2017
  • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z integracją taryf Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach z taryfami Komunikacyjnego Związku Komunalnego

Trzeci zastępca Andrzeja Dziuby, Igor Śmietański otrzymał najmniej 7,5 tys. zł. Za co dokładnie? Z informacji przekazanych przez Urząd Miasta Tychy wynika, że za:

  • szczególne zaangażowanie w przygotowanie oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Stare Tychy, prowadzonych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”
  • szczególne zaangażowanie w przygotowanie procedury nabycia na rzecz gminy nieruchomości Szpitala Wojewódzkiego oraz nieruchomości położonej w Kobiórze przy ul. Promnickiej
  • wdrożenie i zakończenie I etapu przedsięwzięcia dot. rozbudowy i modernizacji referencyjnych baz danych prowadzonych rejestrów publicznych
Reklama