Od lewej marszałek Jakub Chełstowski, prezes Wioletta Niemiec oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża / fot. Śląskie

Sprzęt za ponad 6 mln zł trafi do szpitala. To jedno z miejsc, w których rodzą się tyszanie. Chodzi o Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach, który otrzymał ponad 5,5 mln zł na dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej. Umowę podpisano w tej sprawie dzisiaj w Katowicach.

Wartość projektu to 6,2 mln zł, dofinansowanie, które otrzyma placówka medyczna to 5,5 mln zł.

– Życzymy pani prezes energii, żeby wszystkie zamówienia publiczne rozstrzygnęły się szybko, bezboleśnie i żeby ten projekt został jak najszybciej zrealizowany – mówił marszałek Jakub Chełstowski, który wraz z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą podpisywał umowę na dofinansowanie. Szpital reprezentowała prezes Wioletta Niemiec.

Marszałek w trakcie rozmowy z dziennikarzami stwierdził, że chce aby szpitale należące do województwa lepiej korzystały z funduszy unijnych, bo potrzeb jest wiele. Tylko w tym roku Urząd Marszałkowski będzie musiał wydać ponad 40 mln zł na zobowiązania swoich szpitali. Obecnie w urzędzie czekają kolejne wnioski placówek medycznych o dofinansowanie projektów – również tych nienależących do marszałka. Projekt podpisany dzisiaj ma w znaczący sposób wzmocnić diagnostykę katowickiego szpitala.

– Sprzęt idzie właściwie na wszystkie oddziały naszego szpitala – mówi Wioletta Niemiec, prezes Szpitala Zakonu Bonifratrów. – Zaczynając od oddziału neonatologicznego, gdzie będziemy mieć dużo większe i lepsze możliwości diagnostyki noworodków. Dzięki temu sprzętowi będziemy mogli reagować na negatywne skutki załamania demograficznego. Idąc dalej to jest oddział internistyczny, tam wszędzie gdzie są osoby w wieku starszym diagnozowane, mówimy tu o chorobach diabetologicznych, kardiologicznych i pulmonologicznych – dodaje.

Doposażony zostanie także blok operacyjny, pracownia endoskopii i diagnostyki obrazowej. – Nie ma oddziału w szpitalu, który by dzięki temu nie skorzystał  – deklarowała prezes. Szpital jest już gotowy do przeprowadzenia przetargów i jak dobrze pójdzie, to jeszcze w tym roku pacjenci skorzystają z nowego wyposażenia.

Rocznie Szpital Zakonu Bonifratrów obsługuje około 100 tys. pacjentów. Miesięcznie rodzi się tam około 200 dzieci – to jedno z miejsc, które mieszkanki Tychów wybierają na miejsce  porodu.