Radni Inicjatywy Tyskiej, - pierwsza od lewej Urszula Paździorek-Pawlik / Sesja Rady Miasta Tychy / fot. Tychy24.net

Tyska radna chce zabrać firmie sprzedającej „susz i jointy” pozwolenia na działalność. Miasto tłumaczy, że nie może, bo żadnych nie wydało. Chodzi o firmę, która ustawiła automaty z suszem na terenie miasta. Można w nich kupić produkty CBD, które nie mają właściwości odurzających tak jak THC. „Omawiana sprawa została zgłoszona na Komendę Miejską Policji w Tychach, w chwili obecnej prowadzone jest śledztwo przez prokuraturę” – poinformował wiceprezydent Tychów.

Do prezydenta Tychów wystąpiła radna jego ugrupowania (Inicjatywy Tyskiej) Urszula Paździorek-Pawlik z interpelacją odnośnie „automatów sprzedających susz i jointy”. Kilka takich maszyn pojawiło się na terenie Tychów. Są legalne.

„W naszym mieście mnożą się automaty ,gdzie w prosty sposób, podobno zgodnie z prawem można kupić w/w produkty. Podobno są pozbawione substancji THC, i daje właścicielom prawo do tworzenia w kraju takiej sieci automatów. To przecież znakomita droga do wprowadzenia tą drogą do sprzedaży środków psychotropowych, nad tym nie zapanują służby sanitarne. Wnioskuję o wycofanie pozwoleń na prowadzenie takiej niekontrolowanej działalności” – stwierdziła tyska radna w piśmie do prezydenta miasta.

Reklama

Na razie miasto wysłało w tej sprawie kilka pism m.in. do Rzecznika Prawa Dziecka i wiceministra sprawiedliwości.

„Produkty CBD oferowane w automatach zawiera maksymalnie do 0,2 procent Psychoaktywnego THC, które zgodnie z polskim prawem czynią wyrób całkowicie legalnym” – odpowiedział radnej wiceprezydent Tychów, Maciej Gramatyka.

Wiceprezydent tłumaczył radnej, że miasto nie ma wpływu na działania prywatnej firmy.

„Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie wydaje zezwoleń na Prowadzenie takiej działalności. Wydział dokonuje wpisów do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CElDG). Rejestr ten to ogólnopolska baza prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju, Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zawierająca dane przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność i działających w formie spółek cywilnych. W razie powzięcia informacji o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami, a także w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub bezpośredniego zagrożenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, zgodnie z ustawą ,,Prawo przedsiębiorców”, należy powiadomić właściwe organy ścigania, Jeśli prowadzona działalność, narusza przepisy prawa, zawiadomienie można również skierować do Ministra Rozwoju, który prowadzi bazę CElDG” – dodał Gramatyka.

Wiceprezydent Gramatyka, poinformował także, że w sprawie automatów prowadzone jest śledztwo przez prokuraturę.

„Omawiana sprawa została zgłoszona na Komendę Miejską Policji w Tychach, w chwili obecnej prowadzone jest śledztwo przez prokuraturę” – podkreślił wiceprezydent Tychów.

Reklama