Dzięki akcji „Masz Głos” lokalna rzeczywistość się poprawia. Za dwa miesiące wybierzemy przedstawicieli do władz samorządowych. Od wyniku wyborów zależy, kto będzie odpowiadać za to, jak wygląda nasza lokalna rzeczywistość. Nowo wybrani samorządowcy będą dla nas również partnerami do dialogu i współpracy, gdy sami będziemy chcieli zmieniać swoje otoczenie. A to, że możemy je zmieniać, od kilkunastu lat udowadniają uczestnicy i uczestniczki akcji Masz Głos. Dziś ruszył nabór do kolejnej edycji akcji.

„Samorząd to my wszyscy” – to motto działającej od 2002 roku akcji Masz Głos, w której wzięło udział już blisko dwa i pół tysiąca uczestników i uczestniczek z całej Polski. Podczas każdej edycji akcji kilkaset grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji (szkół, bibliotek, domów kultury itp.) podejmuje inicjatywy, których celem jest ulepszenie ich najbliższego otoczenia, a także poprawa warunków życia lokalnej społeczności. Kluczową rolę w tych działaniach odgrywa dialog i współpraca z władzami samorządowymi.

W poprzedniej edycji akcji wzięło udział również kilkadziesiąt grup i organizacji z województwa śląskiego. Pośród nich była Inicjatywa Mieszkańców Osiedla Kokociniec z Katowic, której udało się m.in. przekonać władze do doświetlania przejść dla pieszych, znajdujących się w pobliżu osiedla. W Bytomiu z kolei Inicjatywa Ulicy Mickiewicza przeprowadziła wśród mieszkańców diagnozę problemów ulicy i jej okolic, a w Piekarach Śląskich Piekarska Grupa Inicjatyw we współpracy z magistratem zorganizowała konsultacje społeczne, których rezultatem był nowy, poprawiony regulamin dotyczący miejskiego budżetu obywatelskiego.

Reklama

– Ideą akcji Masz Głos jest wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi, więc ze względu na nadchodzące wybory ta edycja akcji będzie miała szczególny charakter. Od ich wyniku zależy bowiem nie tylko to, jaki będzie kierunek lokalnej polityki przez następnych pięć lat w danej gminie czy powiecie, ale także to, kto będzie w tym czasie partnerem dla oddolnych inicjatyw. W związku z tym, przez pierwsze tygodnie nowej edycji akcji będziemy zachęcać uczestników do przygotowywania swoich gmin na nadchodzące wyborymówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji z Fundacji im. Stefana Batorego.

Przygotowywanie gminy ma polegać przede wszystkim na uświadamianiu mieszkańców i mieszkanek o znaczeniu wyborów i zachęcaniu ich do pójścia do urn wyborczych. Poza tym chodzi również o sprawdzanie, czy lokalne instytucje wywiązują się ze swoich zobowiązań, a kandydaci i kandydatki przestrzegają prawa prowadząc kampanię. Ważne jest także pobudzanie lokalnej debaty publicznej – organizowanie dyskusji między osobami ubiegającymi się o sprawowanie mandatów radnych oraz wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast i pytanie ich o stanowiska w sprawach ważnych dla mieszkanek i mieszkańców.

Akcja Masz Głos organizowana jest przez Fundację im. Stefana Batorego, a za lokalne wsparcie w województwie śląskim odpowiada Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. We wszystkich działaniach – zarówno tych dotyczących wyborów, jak i innych – uczestnicy i uczestniczki mogą liczyć na pomoc doświadczonych koordynatorów i koordynatorek. Oprócz wsparcia ze strony ekspertek i ekspertów, udział w akcji Masz Głos daje także możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach, korzystania z szerokiej gamy materiałów edukacyjnych dotyczących lokalnej partycypacji obywatelskiej, a także otrzymania mikrograntu na działania. Uczestnictwo w akcji pozwala również na poznanie i wymianę doświadczeń z osobami działającymi lokalnie z innych części kraju.

Ponadto, najbardziej skuteczni w realizacji swoich pomysłów mogą liczyć na zdobycie nagrody „Super Samorząd”, którą organizatorzy przyznają za wzorowe przykłady współdziałania pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. 25 maja podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie jedną z kilkunastu nominacji do nagrody odebrała m.in. Lokalna Grupa Inicjatyw Śląska – Gwarecka, która doprowadziła do odrestaurowania zniszczonego Pomnika Żołnierzy Polskich w Chorzowie oraz jego otoczenia.

Nabór do akcji Masz Głos trwa do 23 września. Udział w akcji jest bezpłatny. Aby dołączyć do akcji, należy zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl. W czasie naboru można również wziąć w udział w otwartych szkoleniach poświęconych partycypacji obywatelskiej na poziomie lokalnym. Szkolenie w województwie śląskim odbędzie się 8 września w Katowicach i będzie dotyczyć wykorzystywania narzędzi partycypacji społecznej do zmiany swoje najbliższego otoczenie.

Reklama