/ fot. Patryk Białas Katowicki Alarm Smogowy

Jest dofinansowanie na wymianę pieców na bardziej ekologiczne. Od dzisiaj do 15 października można składać wnioski o wymianę piece na nowy bardziej ekologiczny. Wysokość dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 tys. zł dla jednego budynku jednorodzinnego.

Nie dostaniemy dofinansowania na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczny węglowy. Dofinansowane będą jedynie wymiany pieców/kotłów węglowych do 4 klasy na: kotły gazowe, podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej, piece zasilane prądem elektrycznym, pompy ciepła oraz kotły na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii.

– Wysokość dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania wynosi 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 5000,00 zł dla jednego budynku jednorodzinnego. Łączny koszt realizowanej inwestycji nie może być niższy niż 10.000 zł – informuje Ewa Grudniok z tyskiego magistratu.

O uruchomieniu nowego programu zdecydowali radni uchwałą Rady Miasta Tychy. Załącznikiem do tej uchwały jest regulamin określający zasady udzielania dofinansowania.

Reklama

– Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny przed rozpoczęciem planowanej inwestycji złożyć w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w druku wniosku. Wniosek o udzielenie dotacji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Tychy  www.umtychy.pl/niskaemisja lub w sekretariacie Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pokój 803 – mówi Anna Warzecha, naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy.

Nabór wniosków trwać będzie w tym roku od 17 września do 15 października. Kolejny nabór prowadzony będzie się od 2 stycznia do 15 października 2019r. lub do wyczerpania środków miasta przeznaczonych na ten cel.

Instalacja nowego urządzenia może nastąpić po zawarciu umowy pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą Miasta Tychy. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji.

W latach 2016-2017 w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wymienionych zostało 546 kotłów oraz zamontowano 50 instalacji solarnych. W tym roku w ramach programu wymienionych będzie kolejnych 385 kotów oraz 50 inwestycji związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych.

Informacje jak starać się o dofinansowanie znajdziecie tutaj: http://umtychy.pl/niskaemisja

 

Reklama