Dzisiaj rozmawiamy z Klaudiuszem Slezakiem, radnym miasta Tychy ze Stowarzyszenia Tychy Naszą Małą Ojczyzną. Głównym tematem naszej rozmowy jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i skarga, którą radny złożył na Prezydenta Miasta Tychy do sądu. Rozmawiamy też o spółkach miejskich i zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu Henryku B., który zrezygnował z funkcji prezesa Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TTBS).


Posłuchajcie rozmowy z Klaudiuszem Slezakiem, radnym miasta Tychy z STNMO:


Kilka tygodni temu, gdy pytaliśmy za pośrednictwem rzecznik Urzędu Miasta Tychy, czy prezydent zamierza odwołać złapanego na jeździe po pijanemu prezesa TTBS-u. Rzecznik poinformowała nas, że to Rada Nadzorcza spółki jest decyzyjna w tej sprawie. Ostatecznie Henryk B. sam zrezygnował, obecnie jest na okresie wypowiedzenia.

Reklama

– Prezydent ma bardzo duży wpływ na to co się dzieje w spółkach – mówi Klaudiusz Slezak i wymienia nawet przypadek „ręcznego sterowania” w spółce Tyski Sport. Odejście Henryka B. kwituje jednoznacznie.

– Pan Henryk B. był dużym obciążeniem wizerunkowym dla pana prezydenta (Andrzeja Dziuby – red.), zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. W tym stanie rzeczy trudno było oczekiwać, że pan Henryk B. zostanie na swoim stanowisku – powiedział Slezak.

W sprawie skargi na Prezydenta Miasta Tychy, Slezak liczy na wygraną. Przypomnijmy radny zaskarżył do Sądu Administracyjnego zarządzanie przez MZBM prywatnymi wspólnotami, w których MZBM ma udziały. Jednostka miejska zarabia na tym. Zdaniem Slezaka, nie może prowadzić tego typu działalności.

– Nie można być wewnątrz wspólnoty i zarządzać tą wspólnotą – mówi Slezak i powołuje się podobne na wyroki Sądu Administracyjnego, które zapadły w tej sprawie (miasto Tychy ma inne zdanie w tej kwestii). – Za tym wszystkim stoją pieniądze, bo co miesiąc potężny strumień finansowy z pieniędzy, które wpłacają ludzie co miesiąc jako opłaty, płynie do MZBM-u, a tym samym do gminy – powiedział radny.

Zdaniem Slezaka mieszkańcy skorzystają, w razie gdyby sąd zgodził się z jego skargą. – W tym momencie złamiemy monopol MZBM-u na zarządzanie wspólnotami, będą mogły wejść inne podmioty, które być może taniej i lepiej będą świadczyły usługę zarządzania nieruchomościami – powiedział radny.

Slezak zapytany przez nas zdradził, że dostał propozycję startu w wyborach na prezydenta Tychów. Z dwóch różnych środowisk.

Reklama