Niepełnosprawny na wózku / fot. UM Tychy

Pomogą w Tychach dotrzeć na szczepienia – osobom niepełnosprawnym i seniorom. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach uruchomił specjalny numer telefony, pod którym można zwrócić się o pomoc w sprawie transportu na szczepienie przeciwko koronawirusowi.

Numer 887 742 555 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00.

Transport ten przeznaczony będzie dla osób niepełnosprawnych tj. osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub posiadających odpowiednio I grupę inwalidztwa z w/w schorzeniami oraz dla innych osób powyżej 70 roku życia mających trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Szczepienia dla seniorów przeciwko COVID-19 ruszają 25 stycznia br.
Osoby, które ukończyły 80 lat mogą się rejestrować się na nie od 15 stycznia br., a osoby, które ukończyły 70 lat – od 22 stycznia.
Jak się zarejestrować? Procedura nie jest skomplikowana i można to zrobić na 3 sposoby:

Reklama

– poprzez telefon na całodobową, bezpłatną infolinię 989, gdzie po podaniu numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego można będzie umówić się na szczepienie w dogodnym miejscu i terminie (rejestracji telefonicznej nie trzeba dokonywać samodzielnie, może to zrobić również oso-ba z rodziny),

– poprzez kontakt bezpośrednio z wybranym punktem szczepień – mapę punktów szczepień wraz z danymi kontaktowymi znaleźć można na stronie gov.pl. W Tychach to 15 punktów.

– poprzez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl, gdzie można wybrać jeden z pięciu proponowa-nych terminów w punkach szczepień znajdujących się w pobliżu lub w innym wybranym punkcie znajdującym się nawet w innym mieście (aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego).

By zarejestrować się na szczepienie nie jest wymagane żadne dodatkowe skierowanie od lekarza – gdy rozpocznie się etap, w którym będziemy mogli się zaszczepić, wszystkim osobom posiadającym numer PESEL (z grupy osób uprawnionych do szczepień w ramach danego etapu) wystawione zo-staną automatyczne e-skierowania, ważne 60 dni. Indywidualne skierowania lekarze będą wysta-wiać jedynie tym osobom, które nie posiadają numeru PESEL lub nie mogły poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego skierowania.

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znaleźć można na stro-nie gov.pl/szczepimysie lub w ramach dedykowanej infolinii pod numerem 989.

Reklama