Samochody Straży Miejskiej / fot. Straż Miejska Tychy

Straż Miejska w Tychach kupuje paliwa. Jeszcze do 22 listopada zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje oferty do przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta Tychy, który kupuje paliwo do pojazdów, które są jego własnością. Postępowanie prowadzi Straż Miejska, w sumie chce kupić 26,5 tys. litrów paliw.

– Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do środków transportu będących własnością Urzędu Miasta Tychy. Płatne w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych, rodzajowo i ilościowo – czytamy w dokumentacji przetargowej.

W sumie miasto chce kupić 3 tys. litrów benzyny PB 95, 10 tys. litrów gazu LGP i 13,5 tys. litrów ON. Paliwo ma zostać wykorzystane w 2018 roku.

Reklama

Jedynym kryterium branym pod uwagę w przetargu jest cena.

Reklama