Tychy dają 5 mln zł. Mieszkańcy muszą tylko zgłaszać pomysły na ich wydanie. Rusza kolejna – już szósta – edycja Budżetu Partycypacyjnego (obywatelskiego) w Tychach. Na projekty lokalne czeka 4,5 mln zł, a na ogólnomiejskie 0,5 mln zł.

Mieszkańcy pytali czy mogą zgłosić projekt dotyczący miejsca, które jest im bliskie, w którym np.  spędzają czas z dziećmi, ale mieszkają na terenie innego okręgu konsultacyjnego. Do tej pory nie było takiej możliwości – teraz już jest. Trzeba jednak pamiętać, że projekt ogólnomiejski swoim zasięgiem musi obejmować dwa okręgi – mówi Krystyna Rumieniuch, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy.

Swój projekt może zgłaszać każdy mieszkaniec niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Jednak trzeba przestrzegać kilku zasad: projekt musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w tym przypadku roku 2020), szacunkowe koszty zadania nie mogą przekroczyć kwoty przeznaczonej na Budżet Partycypacyjny dla danego Okręgu Konsultacyjnego, lub dla projektów ogólnomiejskich. I jeszcze jedna bardzo ważna zasada dotycząca własności terenu.

Reklama

– Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny, to powinno ono być zlokalizowane na terenie należącym do miasta lub terenie należącym do miasta i oddanym w użytkowanie wieczyste. Własność terenu można ustalić korzystając z map przygotowanych dla poszczególnych okręgów konsultacyjnych, zamieszczonych na stronie: https://sit.umtychy.pl/gpt4/?profile=6023 oraz pod numerem tel. 32 776 34 55 lub osobiście w biurowcu „Centrum Balbina” przy ul. Barona 30, pok. 209 – dodaje Krystyna Rumieniuch. 

Do formularza z propozycją projektu należy dołączyć mapkę z propozycją lokalizacji, uchwałę wspólnoty mieszkaniowej lub zgodę spółdzielni mieszkaniowej na realizację zadania, jeżeli zadanie zlokalizowano na terenie oddanym w użytkowanie wieczyste oraz zgodę opiekuna prawnego, jeżeli wniosek jest złożony przez osobę niepełnoletnią.  Wnioskujący powinien także pamiętać o dołączeniu listy z podpisami mieszkańców popierających zadanie.

– Projekt ogólnomiejski dotyczący mieszkańców całego miasta musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 40 mieszkańców, natomiast projekt dotyczący określonego rejonu miasta musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców – mówi Iwona Bińkowska z UM Tychy. 

Projekty można zgłaszać na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych na stronie internetowej razemtychy.pl oraz w Punktach Konsultacyjnych.

Formularz z propozycją projektu można złożyć osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, pok. 209 lub w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta al. Niepodległości 49, mailowo na adres: oraz listownie na adres: Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49 z adnotacją na kopercie „Budżet Partycypacyjny/Obywatelski”.

– Mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy przy wypełnieniu wniosku, chcą porozmawiać na temat swoich pomysłów lub szczegółowo poznać procedurę VI edycji zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia mieszczącego się przy ul. Barona 30 pok. 209 – mówi Iwona Bińkowska z UM Tychy. 

Propozycje swoich projektów będzie można składać do 25 lutego br. Następnie projekty będą weryfikowane i sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym przez wydziały i jednostki Urzędu Miasta Tychy. Wyniki wstępnej weryfikacji będą znane do końca kwietnia 2019 r.

W sumie od początku funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w Tychach mieszkańcy złożyli niemal 1000 wniosków, zrealizowano blisko 300 projektów.

Reklama