Szpital Wojewódzki w Tychach / fot. Tychy24.net

Tychy przejmują Megrez Szpital Wojewódzki. Gmina kupi docelowo nieruchomość jak i udziały w spółce, a jeszcze kilka lat temu nie chciano przejąć szpitala. Obecnie pojawiła się zgoda radnych Sejmiku na przejęcie przez miasto Tychy udziałów spółki za 8,3 mln zł. W sumie Tychy kupią ponad 50 procent udziałów od Urzędu Marszałkowskiego, obecnie mają nieco ponad 46 procent. 

– Bardzo długo trwały ustalenia w tej sprawie. Teraz już nie ma żadnych przeszkód, by podpisywać porozumienie. W najbliższym czasie mają być gotowe dokumenty i grunt trafi w ręce samorządu tyskiego  – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Z opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim korzystają głównie mieszkańcy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W 2014  miasto Tychy ostatecznie zmieniło zdanie i wyraziło chęć przejęcia szpitala. Stało się to dopiero po tym jak Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną zorganizowało wraz ze Śląsko-Dąbrowską Solidarnością głośny „Okrągły Stół” w sprawie ochrony zdrowia w Tychach. Jeszcze kilka dni przed nim, deklarowano poszukiwanie „partnera”, który przejąłby spółkę Megrez.

Reklama

– Obie strony uzgodniły, że wspólnym, strategicznym celem jest zachowanie dotychczasowych funkcji szpitala wojewódzkiego, jako jednostki świadczącej specjalistyczne usługi medyczne oraz dalszy rozwój tej placówki.  Ponadto Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego i Andrzej Dziuba prezydent Tychów są zgodni, że spółka zarządzająca obecnie szpitalem wymaga dodatkowych nakładów finansowych, niezbędnych, by przystosować placówkę do wymagań stawianych przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dlatego, działając wspólnie, obie strony z należytą starannością dokonają wyboru partnera, który zrealizuje to zadanie – informował w styczniu 2014 Urząd Marszałkowski.

– Zmusiliśmy władze miasta do podjęcia działań i myślę, że to jest obecnie finalizacja naszych postulatów sprzed trzech lat – mówi Jakub Chełstowski z Tychy Naszą Małą Ojczyzną. – Mamy nadzieję, że będzie to podstawa do utworzenie oddziału urazowo-ortopedycznego dla dzieci w Szpitalu Wojewódzkim – dodał.

Obecnie właścicielami spółki Megrez są: Województwo Śląskie (50,46% udziałów), Miasto Tychy (46,73%) oraz Powiat Bieruńsko- Lędziński (2,81%). Wkrótce Tychy staną się większościowym udziałowcem spółki i przejmą szpital.

– Chcemy inwestować w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, pozyskując na ten cel także środki europejskie i poprawiać jakość opieki medycznej. Dziś, po wielu miesiącach rozmów i negocjacji w sprawie przejęcia szpitala, będziemy mogli rozpocząć realizację tych planów – podkreśla prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Reklama