Koncepcja placu Konstytucji 3 Maja w Tychach / fot. UM Tychy

Tychy wydadzą milion złotych na remont placu przy kościele. Znajduje się tam głównie parking. Chodzi o plac Konstytucji 3 Maja przy kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Tychach.

Wyremontowany zostanie parking znajdujący się przy kościele, zostanie zastosowana tam wodoprzepuszczalna nawierzchnia, pojawią się też miejsca dla osób niepełnosprawnych. Docelowo nowe miejsca parkingowe pojawią się też w pasie ulicy Żwakowskiej.

„W projekcie ważną rolę pełni nowe zagospodarowanie zieleni i nowe nasadzenia krzewów, bylin i drzew. Zależy nam na stworzeniu dodatkowych przestrzeni zacienionych, wydzieleniu strefy parkingu oraz co bardzo istotne z uwagi na zmiany klimatyczne: gospodarowaniu wód opadowych – mówi Hanna Skoczylas, wiceprezydent Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Reklama

Wszystkie nowe nawierzchnie będą wodoprzepuszczalne w celu zapewnienia odpowiedniego gospodarowania wodami opadowymi.

W ramach realizacji zadania pojawi się również nowa nawierzchnia ciągów pieszych i elementy małej architektury. W budżecie gminy na rewitalizację tyskiego Placu Konstytucji zarezerwowano 1 mln złotych. Gotowa jest już koncepcja, trwają przygotowania do przetargu w formule „projektuj i buduj”.

Reklama