W Tychach powstanie nowa sieć trakcyjna. Pojawią się też trolejbusy, które jej nie potrzebują zapowiada Urząd Miasta Tychy. W sumie nowa inwestycja warta 7 mln zł pociągnie za sobą uruchomienie nowej linii G. Do tego w Tychach pojawią się też trzy trolejbusy, które pomimo tzw. „szelek” nie będą potrzebowały linii trakcyjnej żeby przemieszczać się po mieście (są wyposażone w dodatkowe zasilanie bateriami trakcyjnymi).

Nowa sieć trakcyjna ma pojawiać się na osiedlach Z i Z1. Wykonają ją firmy Sesto i Elmax. Budowa nowego odcinka sieci pozwoli na obsługę dwóch linii: nowej G i zmodyfikowanej linii  E.  Obie linie będą przebiegać m.in. ulicą Sikorskiego, częściowo pozbawioną trakcji elektrycznej.

– Długość nowopowstałej trakcji wynosić będzie ok. 2 km (po 1 km w każdą stronę). Obecnie długość całej trakcji w Tychach wynosi prawie 36 km, ale każdy dodatkowy kilometr jest dla nas ważny, dzięki temu możemy dotrzeć do większej liczby mieszkańców Tychów – mówi Marcin Rogala, prezes spółki Tyskie Linie Trolejbusowe.

Wykonawca ma 12 miesięcy na realizacje umowy. Oprócz budowy nowej trakcji ( od pętli Paprocańskiej do  skrzyżowania z DK-1) przewiduje ona m.in. wybudowanie stacji transformatorowo-prostownikowej, linii kablowej niskiego napięcia prądu stałego (stanowiącą wyprowadzenie mocy na projektowaną sieć trakcyjną) oraz przebudowanie sieci trakcyjnej w obrębie „Ronda Zesłańców Sybiru” oraz na odcinku pomiędzy ww. rondem a ulicą Nad Jeziorem.

Reklama

Wykonany zostanie także demontaż słupów oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej sieci trakcyjnej, ponieważ oświetlenie uliczne zostanie wykonane, jako skojarzone z siecią trakcyjną.

Duży projekt

Inwestycja jest częścią większego projektu pod nazwą: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu zostanie zakupionych ponad pięćdziesiąt nowoczesnych autobusów, mikrobusy, elektrobusy, pojazdy serwisowe do obsługi taboru autobusowego, pojazd pogotowia technicznego, do tego gruntownie przebudowane będzie zaplecze techniczne zajezdni autobusowej PKM oraz wspomniane trzy nowe trolejbusy.

Trolejbusy w Tychach kursują nieprzerwanie od ponad 35 lat – obecnie jest 6 linii oznaczonych literami od A do F. Rocznie wykonują ponad 1,3 mln wozokilometrów.

Reklama