Autobusy w Tychach / PKM Tychy / fot. Urząd Miasta Tychy

Kolejne grube miliony ze strony rządu płyną do Tychów: To bardzo dobra wiadomość dla Tychów. Za ponad 164 mln zł kupione zostaną nowoczesne autobusy, trolejbusy, mikrobusy. Powstanie też nowa trakcja trolejbusowa i przebudowane zostanie zaplecze techniczne zajezdni PKM Tychy.  – Czy Prezydenta Dziubę stać na zwykłe „dziękuję”? Nie wiem – pyta tyski radny i przypomina Andrzejowi Dziubie, że krytykowany przez niego rząd „uruchomił strumień pieniędzy dla Tychów”. Faktycznie, miasto otrzymało także wsparcie innej dużej inwestycji.

Projekt pod nazwą: „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” opiewa na około 164 mln zł z czego 100 mln zł to dofinansowanie.

– Projekt został umieszczony w wykazie projektów w ramach trybu pozakonkursowego, to oznaczało, że wniosek był rozpatrywany indywidualnie – mówi Bożena Nowak – naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Tychy.

Reklama

Co kupią Tychy?

W sumie Tychy chcą kupić 51 nowoczesnych autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, 10 mikrobusów zasilanych CNG, 3 trolejbusy, 2 elektrobusy, 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego, 1 pojazdu pogotowia technicznego.

– Po zakończeniu prac tyska zajezdnia będzie jedyną w Polsce, która będzie miała niemal w 100% autobusy zasilane gazem ziemnym CNG oraz biogazem czyli paliwem alternatywnym do oleju napędowego.  To bardzo ważne w kontekście niskiej emisji,  z którą wiele samorządów w Polsce, my także – walczymy – mówi Andrzej Dziuba prezydent Tychów.

Gruntowną przebudowę ma przejść również zaplecze techniczne PKM Tychy.

– Chcemy przede wszystkim zmodernizować i przebudować istniejące budynki, plac manewrowo-postojowy, wybudować stację CNG i LCNG, która charakteryzuje się 4-krotnie mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną niż klasyczna – mówi Andrzej Kowol – prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach. – Zmiany będą duże np. obecnie mamy 9 podwójnych stanowisk wolnego tankowania, po przebudowie będzie ich 38, to znacznie poprawi bezpieczeństwo i ułatwi manewrowanie tak dużymi pojazdami na placu. Dziś nie jest to proste, zwłaszcza, że zajezdnia nie była nigdy modernizowana, a powstała ponad czterdzieści lat temu – w 1976 roku – dodaje prezes PKM w Tychach.

Od ulicy Towarowej na teren zajezdni zostanie wybudowany nowy wjazd, natomiast od ul. Nad Jeziorem do ul. Jankowickiej w nawiązaniu do istniejącego układu sieci powstanie nowa linia trakcji trolejbusowej.

– Zostanie wybudowana stacja transformatorowo-prostownikowa, linia kablowa niskiego napięcia prądu stałego (stanowiąca wyprowadzenie mocy na projektowaną sieć trakcyjną), przebudowana sieć trakcyjna w obrębie skrzyżowania „Rondo Zesłańców Sybiru” oraz sieć trakcyjna na odcinku pomiędzy rondem, a ulicą Nad Jeziorem. Wykonany zostanie także demontaż słupów oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej sieci trakcyjnej, ponieważ oświetlenie uliczne zostanie wykonane, jako skojarzone z siecią trakcyjną – mówi Zbigniew Brud – prezes Tyskich Linii Trolejbusowych w Tychach.

Tyski radny przypomina prezydentowi

O tym, że Tychy otrzymały kolejne duże pieniądze od rządu przypomniał prezydentowi miasta na Facebooku tyski radny Jakub Chełstowski (Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną). Wcześniej na wartą 207 mln zł przebudowę DK 44 miasto otrzymało dofinansowanie ponad 166 mln zł.

– Razem w tym roku, Tychy otrzymały już wsparcie w kwocie 267 mln zł! Prezydent Tychów Andrzej Dziuba przy każdej okazji krytykuje rządy Prawa i Sprawiedliwości. A ten okropny rząd uruchomił strumień pieniędzy dla Tychów i nie sprawdzał co o nim sądzi Prezydent Dziuba. Czy Prezydenta Dziubę stać na zwykłe „dziękuję”? Nie wiem – skwitował tyski radny.

Chełstowski zaznaczył również, że dużą rolę w pozyskaniu pieniędzy dla Tychów odegrali Witold Bańka – związany z miastem Minister Sportu i Turystyki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Energetyki Grzegorz Tobiszowski.

– A prawda jest taka, że nie gdyby nie zaangażowanie Witold Bańka Minister Sportu i Turystyki oraz Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii środki te, Tychy i Śląsk by zdecydowanie ominęły. Jako mieszkaniec Tychów mówię po prostu „dziękuję”. Mam nadzieję, że władze Tychów poradzą sobie z realizacją projektu, bo ostatnie przetargi organizowane przez  UM Tychy nie napawają optymizmem – dodał Chełstowski.

 

Reklama