Budynek dawnej kuchni przy Szpitalu Wojewódzkim w Tychach /fot. Tychy24.net

Megrez Szpital Wojewódzki w Tychach wyda ponad 15 mln zł na stworzenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO). Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku i powstanie w miejscu dawnej kuchni.

To jedna z większych inwestycji, które przeprowadzi w tym roku Megrez Szpital Wojewódzki. Właścicielem szpitala jest miasto Tychy. To nie będzie tylko remont pomieszczeń dawnej kuchni, ale zakup nowego mammografu, tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego i densytometru. ZDO ma być także wyposażony w dwa rentgeny. Tyszanie będą mieli okazję korzystać z bardzo nowoczesnego sprzętu diagnostycznego.

Właśnie rozstrzyga się przetarg na remont pomieszczeń dawnej kuchni. – Środki przeznaczone na remont to około 4,2 mln zł – powiedziała Tychy24.net Mariola Szulc, prezes Megrez Szpitala Wojewódzkiego w Tychach. Pieniądze w 2017 roku na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta Tychy.

Reklama

Teraz szpital otrzyma także ponad 10 mln zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Formalnie jest to pomoc Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla miasta Tychy. Ta pomoc to realizacja porozumienia z zeszłego roku, gdy miasto odkupiło szpital od marszałka.

Tutaj warto przypomnieć, nie bez wpływu na decyzję o przejęciu szpitala przez miasto Tychy miał bardzo głośny tzw. okrągły stół dla zdrowia w Tychach. Akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Tychy Naszą Małą Ojczyzną, któremu wówczas szefował Jakub Chełstowski (obecnie radny PiS) oraz Śląsko-Dąbrowską Solidarność, którą aktywnie reprezentował tyszanin Mateusz Gruźla, miała tylko jeden cel. Przejęcie szpitala przez miasto Tychy, które początkowo nie chciało tego zrobić. Mówiło się nawet o sprzedaniu jednostki prywatnemu podmiotowi.

Województwo Śląskie ostatecznie w zeszłym roku sprzedało wszystkie swoje udziały w spółce Megrez Tychom za cenę 8,3 mln zł. Druga transakcja dotyczyła 4 nieruchomości z zabudowaniami, które dotychczas Województwo Śląskie dzierżawiło Megrezowi, a także spółce pracowniczej „Zespół Przychodni Specjalistycznych” oraz Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca (PAKS). Wartość tej umowy wynosi ok. 20  mln zł.

Miasto Tychy zamierza zainwestować w szpital do 2020 roku minimum 40 mln zł

Reklama