Konferencja / fot. Tychy24.net

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” w Katowicach podsumowywało w trakcie konferencji projekt „Modelowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”. Przedstawiono wnioski z projektu, a także dobre praktyki, które są wdrażany w samorządach. 

Katowicka konferencja była trzecią po Opolu i Wrocławiu. Przyciągnęła zarówno działaczy na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, członków powiatowych rad, a także urzędników, którzy są zainteresowani wdrażaniem dobrych rozwiązań w swoich powiatach. 

„Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych oraz w konsultowaniu i opiniowaniu inwestycji na poziomie lokalnym. Żeby to osiągnąć przeprowadziliśmy diagnozy funkcjonowania powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych w woj. śląskim, a następnie, wspólnie z członkami rad, wypracowaliśmy standardy funkcjonowania powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych” – mówi Grzegorz Wójkowski z Bona Fides. Udało się podjąć istotne tematy w różnych miastach regionu – choćby w Katowicach.

Reklama

Dobre praktyki z np. Pszczyny przedstawione zostały uczestnikom konferencji, jak również w dokumencie podsumowującym projekt.

W trakcie konferencji przedstawiono także metody promocji działań rady, bo w wielu miejscach niewielu wie, że takie twory funkcjonują. 

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Reklama