Od lewej marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Andrzej Dziuba, wicemarszałek Wojciech Kałuża / fot. Slaskie

Tychy otrzymały ponad 20 mln zł dotacji na poprawę jakości powietrza w mieście. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach oficjalnie przekazano umowy na dotacje z środków unijnych. W uroczystości brali udział m.in. marszałek Jakub Chełstowski, tyszanin i wieloletni miejski radny oraz prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

W sumie umowy opiewały na kwotę 43 mln zł z czego ponad 20 mln zł trafiło do Tychów. Miasto ze swoich środków dołoży nieco ponad 2,6 mln zł, tak aby zapewnić mieszkańcom 100 % dofinansowania.

„„Inwestujemy kolejne środki, by województwo śląskie się rozwijało. Stawiamy na odnawialne źródła energii, turystykę i rewitalizację terenów poprzemysłowych, co przełoży się na poprawę jakości powietrza, redukcję zanieczyszczeń i lepszą jakość życia. Wspieramy również sektor MŚP, bo małe i średnie firmy są motorem napędowym śląskiej gospodarki” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Reklama

Co te pieniądze konkretnie dadzą mieszkańcom Tychów? Sporo.

„Blisko 700 osób, które złożyły deklaracje udziału na przełomie lat 2018/2019 będzie mogło rozpocząć montaż kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, kotłów na biomasę lub instalacji fotowoltaicznych. W sumie  w ramach tego programu zostanie zamontowanych 960 instalacji” – mówi Bożena Nowak, naczelnik wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w UM Tychy.

Tychy jeszcze muszą wybrać operatora projektu. Ten ma zostać wybrany na przełomie lipca i sierpnia – wtedy też zostanie podpisana z nim umowa. Władze miasta zakładają, że wydane ponad 20 mln zł przyniesie realne korzyści mieszkańcom Tychów.

„Liczymy, że wpłynie to na poprawę jakości powietrza w Tychach oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii i ogrzewania” – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Prace potrwają 1,5 roku. Zgodnie z umową termin realizacji całego projektu to 31 grudnia 2021.

Reklama